A 5% discount on your entire purchase

Free shipping from 79 €

30 days to return goods

Competitions and events for members only

Products from sheep wool - Woolville.com
Do you have a question? Write to us at
info@woolville.com

Cart(0)

close

There are no items in the cart.

„Podmínky soutěže „Soutěž o huňaté kousky pro nejmenší“

(dále jen „Podmínky soutěže“)

Úvod

Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek soutěže „Soutěž o huňaté kousky pro nejmenší“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené marketingové soutěže v propagačních materiálech (jak je tento pojem definován níže).

1. Pořadatel 

Společnost Czech Wool company s.r.o., Zahradní 1297, 763 02 Zlín

(dále jen „pořadatel“) pořádá soutěž „Soutěž o huňaté kousky pro nejmenší“ (dále jen „soutěž“).

2. Termín soutěže

Soutěž proběhne v termínu od 7. prosince do 14. prosince 2022 (včetně).

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodů a stanovení náhrady změnit akci, pravidla soutěže, popř. ji zkrátit, prodloužit, přerušit nebo zrušit.

3. Podmínky účasti v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící”) může být pouze fyzická osoba. Zaměstnanci Czech Wool company s.r.o. jsou ze soutěže vyloučeni.

3.2 Soutěžit je možné na Facebooku a na Instagramu splněním daných podmínek. Na Facebooku soutěžící napíší do komentáře pod soutěžní příspěvek, který produkt by rádi vyhráli. Na Instagramu je pro účast v soutěži potřeba napsat komentář, který produkt by účastníci rádi vyhráli . A také sledovat profil @oveckarna_cz. 

3.3 Soutěžící se smí soutěže zúčastnit jen jednou.

3.4 Podmínky soutěže jsou zveřejněny taktéž na webových stránkách www.oveckarna.cz

3.5 Soutěžící zapojením se do soutěže udílí výslovný souhlas Pořadateli ke zveřejnění svého jména, příjmení v jakýchkoliv marketingových materiálech Pořadatele.

3.6 Soutěžící převzetím výhry rovněž udílí výslovný souhlas Pořadatele s pořízením obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů a jejich případným zveřejněním. 

Vzhledem k tomu, že během trvání této soutěže dochází ke zpracování osobních údajů, soutěžící zapojením do soutěže výslovně souhlasí s tím, že jeho kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa) budou pořadatelem zpracovány za účelem pořádání této soutěže a k zasílání obchodních sdělení.

Zapojením do soutěže dle tohoto odstavce 3. Podmínky soutěže vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se Pravidla soutěže bezvýhradně dodržovat.

3.7 Souhlas uděluje Účastník podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa. Správcem osobních údajů je pořadatel.

3.8 Účastník bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená GDPR, jako například žádat od správce vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem, nebo žádat o odstranění závadného stavu.

3.9 Zapojením se do soutěže Účastník potvrzuje, že v případě Výhry souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na webových stránkách pořadatele.

3.10 Tyto souhlasy je Účastník oprávněn kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu pořadatele info@oveckarna.cz

4. Výhry

V soutěži budou vylosováno 7 výherců. 

Výhrou v soutěži jsou 2 Vlněné novorozenecké soupravy béžové M a 5 Dětských capáčků s jehněčí kožešinou béžová 6 – 12 měsíců. 

Soutěž bude probíhat na Instagramovém profilu a na Facebookové stránce Ovečkárny. 

5. Vyhodnocení výherců a předání výher

5.1 Losování výherců proběhne 15.12.2022 a výherci soutěže budou vyhlášeni v týdnu od 15.12. do 22.12.2022.

5.2 Vítězové budou vybráni náhodným losováním za přítomnosti 3 zástupců z vedoucích zaměstnanců Pořadatele. O výhře budou soutěžící informováni přes sociální média.

Podmínky soutěže jsou platné a účinné od 7. prosince 2022.

Czech Wool company s.r.o.

Do you have a question? Write to us at
info@woolville.com

Color variations

Choose size

-5%

Become a member of
Woolville flock and get
5% discount on every purchase

Get a better bargain. Wally the Sheep has arranged for each member of our Woolville flock to get a 5% discount on every purchase.

5% discount
on every purchase

Free shipping
from 79 €

30 day returns

Special offers
for members only

Join our Sheep Family

Baaa, I'm Wally

Sorry to interrupt, but I need a hoof from you so I can find out how you're enjoying Woolville. Because that's the only way I can give you the caaare you deserve. I promise, on my wooly coat, that everything I learn will staaay under the protection of my flock.

Preferences

With your cookie settings I taaake your satisfaction seriously. Let me know what cookies I can work with, and please remember that changes to your settings will only take effect for the browser you are currently using. You can easily change your preferences at any time in the footer of the site.

More information about Woolville cookie settings can be found here.

Technical cookies are essential for the proper operation of the website and all its functions.

Allow me to show you this fluffy menu based on your preferences. These cookies also allow me to show you only what you're really interested in on the site.

They help me find bugs and measure site performance. Thanks to these cookies, I can make sure that you are always satisfied with your purchase at Woolville.

These cookies are greaaat. In addition to this website, I can also meet you on social media and advertising networks, where I ensure that the ads are interesting for you.